Droga do rozwoju miasta – aktualne remonty dróg

Z każdym miesiącem Bydgoszcz się zmienia. Powstają nowe ulice, ścieżki rowerowe, prowadzone są modernizacje w różnych częściach miasta. Chociaż wielu mieszkańców dotkną utrudnienia okresowe, wynikające z prowadzonych prac remontowych, po ich zakończeniu osiedla będą lepiej skomunikowane.

Zmiany na Gawroniej

W wyniku przebudowy ulica mieszcząca się na Osowej Górze stanie się pieszo-jezdnią. Po utwardzeniu droga nie będzie już narażona na zalewanie w czasie intensywnych opadów, gdyż zostanie podłączona do kanalizacji deszczowej. Mieszkańcy skorzystają ze zjazdów na posesję, a bezpieczeństwo zwiększy się dzięki zamontowaniu oświetlenia. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień bieżącego roku. Do tego czasu trzeba liczyć się z utrudnieniami.

Nowa ulica – Osiedle Rzemieślnicze

10 lipca uroczyście oddano ulicę Osiedle Rzemieślnicze, która powstała m.in. dzięki staraniom stowarzyszenia mieszkańców, które zebrało fundusze pokrywające 25% inwestycji (75% środków pochodziło z Urzędu Miasta Bydgoszczy). W miejscu dotychczasowej drogi gruntowej wybudowano jezdnię z systemem odprowadzania wody, chodnik, zadbano także o jej oznakowanie.

Rondo na Prądach

Rozpoczęła się budowa ronda łączącego ulice: Nakielską, Łochowską, Agatową, Sicieńską i Lisią (trzy ostatnie charakteryzują się raczej niskim natężeniem ruchu). W projekcie uwzględniono zatokę dla autobusów, ścieżki rowerowe, oświetlenie i odwodnienie. Z remontem będą wiązały się przewężenia ulic i ograniczenia prędkości.

Wszystkie inwestycje mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców Bydgoszczy. Inicjatywy, takie jak na ulicy Osiedle Rzemieślnicze, zachęcają społeczność lokalną do tworzenia stowarzyszeń i korzystania z programu inicjatyw lokalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *