Inwestycje za 60 milonów w Bydgoszczy

W Myślęcinku powstanie Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, a w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym inkubator przedsiębiorczości. W ostatni dzień czerwca podpisane zostały umowy na dofinansowanie obu inwestycji wartych w sumie ponad 60 mln zł.


– Bydgoszcz jest miastem z najniższym bezrobociem w regionie – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Jednak zależy nam na tym, by w mieście pojawiały się coraz bardziej atrakcyjne oferty pracy. Poza tym chcemy wspierać osoby, które mają pomysł na własny biznes. Dlatego budowa inkubatora przedsiębiorczości była jednym z priorytetów. Z kolei centrum wystawiennicze umożliwi prawidłowe funkcjonowanie takich imprez jak choćby targi „Wod-Kan” i skuteczne starania o inne imprezy targowe.

– Warto zwrócić uwagę na wartość obu projektów – wyjaśnia prezes BPPT, Andrzej Półgrabski. – To ponad 60 mln złotych netto. Wyzwaniem, szczególnie w przypadku obu inwestycji będzie bardzo krótki termin realizacji. Chcemy by na przełomie września i października był on już użytkowany. Dlatego przygotowania do tej inwestycjizaczęliśmy już jesienią ubiegłego roku, nie czekając na rozstrzygnięcie konkursu. Opracowaliśmy programy funkcjonalno-użytkowe, uzyskaliśmy niezbędne pozwolenia, wyłoniliśmy wykonawców.

Inkubator Przedsiębiorczości to sześciokondygnacyjny budynek, całkowicie podpiwniczony o powierzchni użytkowej wynoszącej 7020,8 m², w tym powierzchni przeznaczonej na wynajem (biurowej) 4140,3 m². Obiekt  ma ułatwić młodym przedsiębiorcom z pomysłem prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Inkubator ma oferować między innymi  wsparcie biurowe,  szkolenia i doradztwo,  porady prawne i obecność nowych podmiotów w otoczeniu biznesowym. Część powierzchni biurowej BPPT  planuje wynająć partnerowi strategicznemu. Powierzchnia użytkowa przeznaczona pod wynajem na ten cel  będzie wynosiła ok. 1944,6 m2, co stanowi ok. 28% ogólnej powierzchni użytkowej inkubatora.

Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze to hala targowo-wystawiennicza z częścią biurowo-konferencyjną, służąca do spełniania funkcji wystawienniczo – targowych oraz jako centrum konferencji i centrum imprez artystyczno-rozrywkowych. Inwestycja usytuowana będzie przy skrzyżowaniu ul. Gdańskiej z ul. Jeździecką, na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnia zabudowy to ok. 13.637 m2, w tym powierzchnia użytkowa ok. 16.480 m2. Obie inwestycje powstaną przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”.  Będą to największe i najważniejsze inwestycje Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. od czasu rozbudowy infrastruktury technicznej na tym terenie.

(za UM Bydgoszcz)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *