Jak wyglądają badania genetyczne? Przewodnik krok po kroku

O tym, jak ważne jest ojcostwo, nie tylko pod względem emocjonalnym, ale także prawnym i finansowym świadczą wieloletnie badania mające na celu stworzenie takiego testu, który będzie dawał pewność co do tego, kto jest ojcem dziecka. Dzięki współpracy genetyki, informatyki, biologii, chemii, fizyki i innych dziedzin nauki udało się wykorzystać wiedzę o DNA do określania kwestii ojcostwa, macierzyństwa, a także stwierdzania tożsamości.

badania-genetyczne, dna-ojcostwo, badanie-ojcostwo

Pobranie materiału genetycznego

Materiał genetyczny pobiera się najczęściej w postaci wymazu z wewnętrznej strony policzka. Ważne, aby użyty do tego zestaw był wyrobem medycznym, co jest potwierdzane stosownym certyfikatem. Jeśli nie ma możliwości uzyskania materiału genetycznego ze śliny, w niektórych przypadkach jego źródłem mogą być np. niedopałek czy guma do żucia, na której znajdują się mikroślady. Do takiego badania wykorzystuje się procedury kryminalistyczne FBI.

Wyodrębnianie DNA

Z komórek nabłonkowych w sposób zautomatyzowany izolowane jest DNA. Użycie robotów wyklucza wszelkie możliwości manipulacji podczas badania. Korzystanie z nowoczesnego laboratorium daje pewność uzyskanych wyników.

Test genetyczny

Z genomu wybiera się kilkanaście odcinków i bada się ich zapis. Różnorodne i unikalne markery układają się w profil genetyczny, który jest niepowtarzalny (wyjątek stanowią jednojajowe bliźnięta). W przypadku badania ojcostwa wykorzystuje się najczęściej 16 lub 24 markery. Wykonuje się reakcję PCR, która polega na powielaniu sekwencji DNA miliardy razy w termocyklach. Taka procedura zwiększa dokładność uzyskanych wyników.

Analiza materiału

Precyzyjne analizatory DNA czytają laserowo materiał, tworząc profil DNA. Unikalny model jest porównywany z sekwencją osoby badanej za pomocą analiz statystycznych. W ten sposób ocenia się zgodność lub jej brak.

Czy to pewna metoda?

Wyniki testów na wykluczenie ojcostwa są pewne w 100%, a jej potwierdzenia – w 99,999%, czyli również wynik jest rozstrzygający. Rezultatów badania nie zmieni np. przyjmowanie leków, można je więc wykonać niezależnie od stanu zdrowia.

Warto korzystać tylko z usług akredytowanych laboratoriów certyfikowanych przez Polskie Centrum Akredytacji. Ośrodek wykonujący badania powinien spełniać przepisy unijne dotyczące posiadania kompetencji do prowadzenia testów DNA. Wszystkie te wymogi spełnia Instytut Genetyki Sądowej genetico.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *