Start-up. Nowy sposób na bezrobocie

Przyspieszenie gospodarki i ustabilizowanie się sytuacji na rynku pracy powodują,  że maleje przedsiębiorczość Polaków. Wedle danych  Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na koniec pierwszej połowy 2014 roku zostało złożonych o ponad 5 tys. mniej wniosków o zarejestrowanie działalności gospodarczej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.


Optymistyczna sytuacja na rynku, mniejsze bezrobocie i brak obawy o zwolnienie z pracy wpływają na wyhamowanie aktywności Polaków w poszukiwaniu dodatkowych czy nowych źródeł dochodów. Jak wynika z drugiej edycji Barometru Rynku Pracy firmy Work Service aż 80% pracowników nie boi się utraty zatrudnienia. Z kolei dane CEIDG pokazują, że o ile na koniec czerwca 2013 roku złożonych było 167016 wniosków o zarejestrowanie działalności gospodarczej, o tyle rok później liczba ta zmniejszyła się do 161730. Oznacza to, że im lepsza kondycja rynku pracy, tym gorzej rozwija się mikro przedsiębiorczość.
Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej to w wielu przypadkach ucieczka przed bezrobociem, a czasem nawet przymus. Firmy decydują się na zmianę formy zatrudnienia swoich pracowników, jeśli konieczne są cięcia kosztów. Można zaryzykować stwierdzenie, że w takiej sytuacji większą przedsiębiorczością wykazują się pracodawcy, niż sami pracownicy. Ci drudzy
w każdej chwili gotowi są wrócić na etat. Dlatego jak tylko poprawia się sytuacja na rynku pracy, spada liczba samozatrudnionych – powiedział Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work Service SA.
Start-up ma wsparcie
Rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej przy odpowiednim wsparciu może okazać się pierwszym krokiem do stworzenia i rozwinięcia własnej firmy. Z tej możliwości korzystają osoby młode, które mają pomysł na biznes. Wedle danych portalu dla młodych przedsiębiorców Mamstartup.pl 66% właścicieli start-up’ów deklaruje, że ma mniej niż 33 lata. Są to przeważnie absolwenci wyższych uczelni, albo osoby nadal studiujące (17%).
Przykładów firm, które zaczynały od dobrego pomysłu i osiągnęły sukces w Polsce jest bardzo wiele. Work Service jest jednym z nich.  Rozpoczęliśmy działalność w 1999 roku, zakładając firmę jeszcze jako studenci wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. Dziś jesteśmy największą firmą  z sektora usług HR w Polsce, a naszym  celem jest dołączenie do światowej czołówki. Żeby przekuć swoją wizję w sukces, trzeba wierzyć w siebie, swój pomysł na biznes i konsekwentnie dążyć do realizacji celów – powiedział Tomasz Misiak, prezydent Rady Nadzorczej Work Service SA.

Zarejestrowanie działalności gospodarczej odbywa się obecnie wedle uproszczonych przepisów,  a formalności związane z tą procedurą ograniczone zostały do minimum. Kolejną zachętą do bycia przedsiębiorcą powinien być szeroki dostęp do źródeł finansowania projektów. Warto wspierać przedsiębiorczość w Polsce, aby powstawało nie tylko więcej firm, ale przede wszystkim by rosła liczba pracodawców. Jedną z większych barier w rozwoju konkurencyjności i tworzeniu nowych miejsc pracy jest brak środków na inwestycje –  dodał Tomasz Hanczarek.
Osoby rozpoczynające prowadzenie firmy mogą skorzystać zarówno z funduszy rządowych, jak  i finansowania przez osoby prywatne. Od kilku lat w Polsce najlepsze pomysły młodych przedsiębiorców trafiają pod skrzydła aniołów biznesu, którzy w zamian za udziały w firmie finansują nowe przedsięwzięcia. Dodatkowo, powstaje wiele organizacji i programów wspierających start-up’y. Wśród nich na uwagę zasługują spotkania studentów  z autorytetami świata biznesu organizowane na uczelniach wyższych. Podczas tego typu wydarzeń prezentowane są młode firmy, a wśród zaproszonych  gości są przedstawiciele różnych branż.
Bariery przedsiębiorczości
Bariery hamujące rozwój przedsiębiorczości wśród młodych od lat są niezmienne. Są to przede wszystkim brak kapitału na rozpoczęcie i rozwinięcie firmy, wysokie podatki, biurokracja i brak wsparcia ze strony urzędów, nieustannie zmieniające się prawo, czy niepewność gospodarcza. Klimat dla biznesu w Polsce systematycznie się jednak poprawia. W raporcie Banku Światowego „Doing Business 2014” zajęliśmy 45. pozycję ze na 189 badanych krajów. Jest to awans o 10 miejsc w porównaniu z rokiem poprzednim i najlepszy wynik Polski w historii raportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *