Uznanie ojcostwa

Życie jest pełne niespodzianek. Niestety nie zawsze są one czymś pozytywnym. Od czasu rozwoju współczesnej genetyki – ojcostwo nie zawsze jest sprawą oczywistą. Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których nieświadomi ojcowie przez wiele lat wychowują nie swoje dzieci. Jeszcze nie tak dawno temu, dowiadywali się o tym zazwyczaj przypadkowo – podczas konieczności przeszczepu, kiedy to nagle okazywało się, że nie ma zgodności tkankowej pomiędzy ojcem i synem. Ale zdarzają się i sytuacje odwrotne, kiedy to niedojrzały mężczyzna nie chce wziąć odpowiedzialności w swoje ręce i nie chce uznać ojcostwa swojego dziecka. Co zrobić w takiej sytuacji?


Najlepszym rozwiązaniem takiej sprawy jest złożenie pozwu do sądu o uznanie ojcostwa. Do pozwu należy dołączyć: odpis aktu urodzenia dziecka, wnioski dowodowe – dokumenty, zeznania świadków, Ustalenie ojcostwa zazwyczaj zachodzi a podstawie wyników badań DNA. Badania DNA są jednoznaczne i pewne. W badaniach genetycznych bada się tzw. markery genetyczne. W przypadku badań potwierdzających ojcostwo, markerami są tzw. sekwencje mikrosatelitarne. Są to krótkie powtórzenia DNA, które są charakterystyczne dla danej osoby. Pewność takich testów zależy od ilości badanych markerów – im więcej ich badamy, tym bardziej wiarygodny wynik. Gdy sąd potwierdzi ojcostwo, wówczas mężczyzna może być zobowiązany do płacenia alimentów oraz do zwrotu części kosztów związanych z ciążą i porodem. Instytut Genetyki Sądowej – Genetico z siedzibą w Bydgoszczy oferuje skuteczny test na ojcostwo, w którym analizuje się aż 24 markery genetyczne (w porównaniu z testami standardowymi, które analizują 16 markerów), co pozwala niemal w 100% potwierdzić ojcostwo. Więcej informacji na temat uznania ojcostwa i związanych z tym aktów prawnych: https://www.genetico.pl/uznanie_ojcostwa.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *